Tin tức -Sự kiện 
Giới thiệu chung 
Kinh tế - Xã hội 
Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2010 
Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư 
Đào tạo - Bồi dưỡng 
Thủ tục hành chính 
Tổ công tác thực hiện   Đề án 30 
Văn hóa - Du lịch  
Văn nghệ 
Kỷ lục Tiền Giang 
Số liệu Thống kê 
Giá cả thị trường 
Các doanh nghiệp 

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thư điện tử

Lịch cúp điện - nước

Dự báo Thời Tiết tỉnh Tiền Giang

Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Thủ tục hành chính

Tiền Giang - tiềm năng và cơ hội đầu tư

Địa chí Tiền Giang

Sàn giao dịch việc làm Tiền Giang

Festival trái cây Việt Nam

Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Hướng về biển đảo quê hương

Danh mục mởi gọi đầu tử tỉnh Tiền Giang năm 2013

Định hướng đẩy mạnh xuất khẩu trái cây ĐBSCl

Đăng Hưng Phước

. Thuộc h.Chợ Gạo, nguyên thủy gồm:

1. Bình Đăng. Thôn xưa ở xứ Thành Đôi (Gò Thành) và Trúc Tân (Bến Tre) dưới triều Gia Long thuộc tg Kiến Thạnh, h.Kiến Hòa, p.Kiến An, tr.Định Tường. Triều Minh Mạng, thuộc tg Thạnh Phong. Có Diện tích khai thác là 1.278 mẫu 10 thước 7 tấc, trong đó có 1.244 mẫu 6 sào 2 thước 5 tấc (171 sở) thảo điền; 33 mẫu 4 sào 8 thước 2 tấc (29 sở) đất viên lang; 31 mẫu 9 sào 7 thước 8 tấc thổ cư 2 khoảnh mộ địa; 1 khoảnh đất gò đồi.

Đông giáp thôn Thạnh Lợi và 2 thôn Thuận Hòa, Tân Hóa, tg Hòa Hải, thôn Vĩnh Phước, tg Thạnh Quơn, thôn Thới Bình, tg Thạnh Mục, h.Tân Hòa; Tây giáp 2 thôn Bình Hài, Bình Hạnh, và 4 thôn Vĩnh Phước, Hưng Ngãi, Thanh Xuân, Bình Dương, tg Thạnh Quơn; Nam giáp 3 thôn Bình Hài, Bình Hạnh, Thạnh Lợi và 2 thôn Vĩnh Phước, Thanh Xuân, tg Thạnh Quơn; Bắc giáp 3 thôn Vĩnh Phước, Hưng Ngãi, Bình Dương, tg Thạnh Quơn và 2 thôn Long Trì, Thới Bình, tg Thạnh Mục, h.Tân Hòa.

Từ 5-1-1876, gọi là làng, thuộc hạt Tham biện Mỹ Tho. Từ 22-3-1912, thuộc q.Chợ Gạo cùng tỉnh. Ngày 29-11-1923, sáp nhập với 2 làng Hưng Ngãi, Vinh Phước thành l.Đăng Hưng Phước.

2. Hưng Ngãi. Thônxưa dưới thời Gia Long thuộc tg Kiến Thạnh, h.Kiến Hòa, p.Kiến An, tr.Định Tường. Triều Minh Mạng thuộc tg Thạnh Quơn. Vì mất địa bạ nên không biết Diện tích khai thác. Đông giáp thôn Bình Đăng, tg Thạnh Phong; Tây giáp thôn Vĩnh Phước, tg Thạnh Phong; Nam giáp thôn Bình Đăng, tg Thạnh Phong; Bắc giáp thôn Vĩnh Phước, tg Thạnh Phong.

Từ 5-1-1876 gọi là làng, thuộc hạt Tham biện Mỹ Tho. Từ 1-1-1900 thuộc t.Mỹ Tho. Từ 22-3-1912 thuộc q.Chợ Gạo cùng tỉnh. Ngày 29-11-1923 hợp với 2 làng Vĩnh Phước, Bình Đăng thành l.Đăng Hưng Phước.

3. Vĩnh Phước. Thôn xưa ở xứ Tra Đà (Rạch Tra) thuộc tg Kiến Thạnh, h.Kiến Hòa, p. Kiến An, tr. Định Tường, dưới triều Gia Long. Triều Minh Mạng, thuộc tg Thạnh Quơn. Diện tích khai thác là 201 mẫu 6 sào 14 thước 5 tấc, trong đó có 191 mẫu 13 thước 5 tấc (42 sở) ruộng thảo điền, 10 mẫu 6 sào 1 thước (7 sở ) đất viên lang, 22 mẫu 2 thước 3 tấc (6 sở) thổ cư 3 khoảnh mộ địa, 2 khoảnh đất gò đồi. Đông giáp thôn Bình Đăng, tg Thạnh Phong; Tây giáp rạch và 2 thôn Bình Hài, Bình Đăng, tg Thạnh Phong; Nam giáp rạch và 2 thôn Điền Trang, Bình Hạnh, tg Thạnh Phong; Bắc giáp thôn Bình Đăng, tg Thạnh Phong.

Từ 5-1-1876, gọi là làng thuộc hạt Tham biện Mỹ Tho. Từ 1-1-1900, thuộc t.Mỹ Tho. Từ 22-3-1912, thuộc q.Chợ Gạo, cùng tỉnh. Từ 9-2-1913, thuộc q.Bến Tranh, cùng tỉnh. Ngày 29-11-1923, sáp nhập với 2 làng Hưng Ngãi, Bình Đăng thành l.Đăng Hưng Phước.

4. Đăng Hưng Phước thuộc tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho từ 29-11-1923. Sau năm 1956 gọi là xã vẫn tổng quận cũ  thuộc t.Định Tường. Năm 1970, x.Đăng Hưng Phước có Diện tích tự nhiên 14,5 km2, dân số 6.257 người.

Sau 30-4-1975 thuộc h.Chợ Gạo, t.Tiền Giang. Là tên xã hiện nay.

Nằm ở phía bắc huyện; Đông giáp x.Tân Thuận Bình; Tây giáp x.Thanh Bình, x.Song Bình; Bắc giáp x. Long Trì; Nam giáp x. Long Bình Điền. Diện tích tư nhiên 1.424,65 ha; Thổ cư 26,83 ha, trồng lúa 861,97 ha, vườn cây 442,41 ha, nuôi trồng thủy sản 1,72 ha, chưa khai thác 12,77 ha, xây dựng 78,95 ha. Dân số 12.227 nhân khẩu (2.786 hộ); trong đó, nam 5.486, nữ 6.741.

Ngành nghề sản xuất chính là nông nghiệp, trồng màu; Nghề phụ: hồ, đan thảm, dệt chiếu, bán nhỏ. Trong những năm qua, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, làm thêm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nên đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; giao thông liên xóm ấp thuận tiện. Hộ khá và giàu 1.625, hộ trung bình 603, hộ nghèo 540.

Toàn xã có 15 bà mẹViệt Nam Anh hùng, 123 liệt sĩ 37 thương binh, 11 lão thành cách mạng, 560 gia đnh có công với nước, 560 huân chương của tập thể và cá nhân.

Gồm các ấp:

Ấp Bình An. Trước năm 1945, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCP, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho; Bên chính quyền thân Pháp, thuộc tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo t.Mỹ Tho. Trong KCCM, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Định Tường; Bên chính quyền VNCH, thuộc x.Đăng Hưng Phước, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Định Tường.

Đông giáp ấp Tân Đông, Tân Thắng, x.Tân Thuận Bình; Tây giáp ấp Bình Thành, x.Đăng Hưng Phước; Bắc giáp ấp Bình Phú Qưới, x.Đăng Hưng Phước, Nam giáp ấp Thạnh Lợi, x.Long Bình Điền. Diện tích tự nhiên 119,94 ha; Thổ cư 3,1 ha.

Dân số 1.505 người; nam 723, nữ 782. Dòng họ sinh sống tại ấp: Nguyễn, Lê, Phùng, Đặng. Ngành nghề chính: sản xuất nông nghiệp; Nghề phụ tiểu thủ công nghiệp, tiểu thương, dịch vụ. Hộgiàu 151, khá 145, nghèo 6.

Số học sinh tiểu học: 125, THCS: 90, THPT, đại học: 25.

Ấp có 1 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 tổ y tế, 1 đại bóng đá, 1 CLB thể thao.

Ấp Bình Ninh. Trước năm 1945, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCP, thuộc x.Đăng Hưng Phước q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho; Bên chính quyền thân Pháp là ấp Bình Ninh thuộc tg Thạnh Phong q.Chợ Gạo  t.Mỹ Tho. Trong KCCM, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Định Tường; Bên chính quyền VNCH, thuộc x.Đăng Hưng Phước, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Định Tường.

Đông giáp ấp Bình Phú Qưới, x.Đăng Hưng Phước; Tây giáp ấp Vĩnh Phước, x.Đăng Hưng Phước; Bắc giáp ấp Đăng Phong Dưới, x.Đăng Hưng Phước; Nam giáp ấp Bình Thành, x.Đăng Hưng Phước. Diện tích tự nhiên 175,89 ha; Thổ cư 3,55 ha.

Dân số 1.332 người; nam 522, nữ 810. Dòng họ sinh sống tại ấp: Nguyễn, Lê, Trần. Ngành nghề chính: sản xuấp nông nghiệp, buôn bán nhỏ. Nghề phụ: đan thảm, dệt chiếu. Số hộ khá, giàu 96,44%.

Số học sinh tiểu học: 113, THCS: 93, THPT: 35, đại học: 7.

Ấp Bình Phú Quới. Trước năm 1945, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho.Trong KCCP, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho; Bên chính quyền thân Pháp, thuộc tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCM, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Định Tường; Bên chính quyền VNCH, thuộc x.Đăng Hưng Phước, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Định Tường.

Đông giáp ấp Tân Thành, x.Tân Thuận Bình; Tây giáp ấp Bình Ninh, x.Đăng Hưng Phước; Bắc giáp ấp Hưng Ngãi, x.Đăng Hưng Phước; Nam giáp ấp Bình An, x.Đăng Hưng Phước. Diện tích tự nhiên 141,94 ha; thổ cư 4,93 ha.

Dân số 2.281người; nam 1.071, nữ1.210, hộ người Kinh 452, người Hoa 6. Dòng họ sinh sống tại ấp: Nguyễn, Dương, Đặng. Ngành nghề chính: kinh doanh dịch vụ. Nghề phụ: hồ, mộc, dệt chiếu, may mặc. Chỉ còn 27 hộ nghèo.

Số học sinh tiểu học: 131, THCS:163, THPT: 44, đại học:11. Ấp có 1 tổ y tế 2 phòng mạch tư nhân.

Ấp Bình Thành. Trước năm 1945, thuộc x.Đăng Hưng Phước, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCP, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho; Bên chính quyền thân Pháp, thuộc x.Đăng Hưng Phước, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCM, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Định Tường; Bên chính quyền VNCH, thuộc x.Đăng Hưng Phước, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Định Tường.

Đông giáp ấp Bình An, x.Đăng Hưng Phước; Tây giáp ấp Bình Hoà, x.Long Bình Điền; Bắc giáp ấp Bình Ninh, x.Đăng Hưng Phước; Nam giáp ấp Thạnh Lợi, x.Long Bình Điền. Diện tích tự nhiên 118,92ha; Thổ cư 23,12 ha.

Dân số 910 (214 hộ); nam 498, nữ 412; đều là người Kinh; hộ theo Phật giáo 7. Các dòng họ sinh sống tại ấp: Nguyễn, Đặng, Trần, Phạm. Ngành nghề chính: sản xuất nông nghiệp; Nghề phụ: chăn nuôi gia súc, gia cầm.  Số hộ khá 55,6%; nghèo 0,93%; nhà kiên cố 95,7%; điện nước sinh hoạt 100%.

Số học sinh: tiểu học 46, THCS 57, THPT 13, đại học 6. Ấp có chùa Huệ Tuế có 1 đội bóng đa, 1 bóng chuyền.

Ấp Đăng Nẵm. Trước năm 1945, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCP, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho; Bên chính quyền thân Pháp, thuộc tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCM, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Định Tường; Bên chính quyền VNCH, thuộc x.Đăng Hưng Phước, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Định Tường.

Đông giáp ấp Vĩnh Phước, x.Đăng Hưng Phước; Tây giáp ấp 7, x.Thanh Bình; Bắc giáp ấp Đăng Phong Trên, x.Đăng Hưng Phước; Nam giáp ấp Bình Hiệp, x.Song Bình. Diện tích tự nhiên 231,93 ha.

Dân số 777 người; nam 327, nữ 450, đều là người Kinh. Các dòng họ sinh sống tại ấp: Nguyễn, Lê, Trần, Ngô. Ngành nghề chính: sản xuấp nông nghiệp; Nghề phụ: chăn nuôi, đan khảm. Tỷ lệ hộ giàu, khá 95%, nghèo 5%.

Số học sinh tiểu học: 122, THCS: 122, THPT: 22.

Ấp có 1 đội bóng đá, 1 đội bóng chuyền, 1 tổ y tế ấp.

Ấp Đăng Phong Dưới. Trước năm 1945, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCP, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho; Bên chính quyền thân Pháp, thuộc tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCM, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Định Tường; Bên chính quyền VNCH, thuộc x.Đăng Hưng Phước, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Định Tường.

Đông giáp ấp Hưng Ngãi, x.Đăng Hưng Phước; Tây giáp ấp Đăng Phong Trên, x.Đăng Hưng Phước; Bắc giáp ấp Hưng Ngãi, x.Đăng Hưng Phước; Nam giáp ấp Vĩnh Phước, x.Đăng Hưng Phước. Diện tích tự nhiên 125,94 ha; Thổ cư 2,12 ha.

Dân số 976 người, nam 465, nữ 511. Ngành nghề chính: sản xuất nông nghiệp, trồng màu, nghề phụ: hồ đan khảm, dệt chiếu.  Số học sinh tiểu học: 118, THCS: 180, THPT: 27.

Ấp có 1 trường tiểu học, có một tổ y tế ấp, 1 đội bóng đá, bóng chuyền.

Ấp Đăng Phong Trên. Trước năm 1945, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCP, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho; Bên chính quyền thân Pháp, thuộc tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCM, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Định Tường, bên chính quyền VNCH, thuộc x.Đăng Hưng Phước, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Định Tường.

Đông giáp ấp Đăng Phong Dưới, x.Đăng Hưng Phước; Tây giáp ấp Đăng Phong, x.Thanh Bình; Bắc giáp ấp Long Hưng, x.Long Trì, Long An; Nam giáp ấp Đăng Nẳm, x.Đăng Hưng Phước. Diện tích tự nhiên 207,08 ha.

Dân số 1.213 người; nam 493, nữ 720. Ngành nghề chính: sản xuất nông nghiệp; Nghề phụ: trồng màu, đan thảm, se khung, dệt chiếu.

Số học sinh tiểu học: 126, THCS: 140, THPT: 32

Ấp có 1 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 1 tổ y tế 1 đội bóng đá, 1 đội bóng chuyền.

Ấp Hưng Ngãi. Trước năm 1945, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCP, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho; Bên chính quyền thân Pháp, thuộc, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCM, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Định Tường; Bên chính quyền VNCH, thuộc x.Đăng Hưng Phước, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Định Tường.

Đông và Bắc giáp ấp Cầu Ván, x.An Lục Long, t.Long An; Tây giáp ấp Đăng Phong Trên, x.Đăng Hưng Phước; Nam giáp ấp Long Thành, x.Long Trì, t.Long An. Diện tích tự nhiên 212,8 ha; Thổ cư 4,20 ha.

Dân số 1.565 người; nam 745, nữ 820; đều là người Kinh. Các dòng họ sinh sống tại ấp: Nguyễn, Châu, Phan, Phạm... Ngành nghề chính: sản xuất nông nghiệp; Nghề phụ: may, mộc, hồ, dệt chiếu. Số hộ khá, giàu 265, trung bình 177, nghèo 6.

Số học sinh mẫu giáo: 15, tiểu học: 77, THCS: 52, THPT: 38, đại học: 7.

Ấp có 1 thánh thất Cao Đài, miếu Quan Công, đình Hưng Ngãi. Có 1 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học, 1 tổ y tế

Ấp Vĩnh Phước. Trước năm 1945, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCP, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho; Bên chính quyền thân Pháp, thuộc tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Mỹ Tho. Trong KCCM, thuộc x.Đăng Hưng Phước, q.Chợ Gạo, t.Định Tường; Bên chính quyền VNCH, thuộc x.Đăng Hưng Phước, tg Thạnh Phong, q.Chợ Gạo, t.Định Tường.

Đông giáp ấp Bình Ninh, x.Đăng Hưng Phước; Tây giáp ấp Đăng Nẳm, x.Đăng Hưng Phước; Nam giáp ấp Bình Thành, x.Đăng Hưng Phước; Bắc giáp ấp Đăng Phong Trên, x.Đăng Hưng Phước. Diện tích tự nhiên 190,24 ha.

Dân số 1.668 người; nam 642, nữ 1.026. Dòng họ sinh sống tại ấp: Nguyễn, Lê, Trần, Dương...Ngành nghề chính: sản xuất nông nghiệp; Nghề phụ: chăn nuôi, đan khảm, dệt chiếu.

Số học sinh tiểu học: 68, THCS: 79, THPT: 91, đại học: 4. Có 1 trường tiểu học, 1 tổ y tếSố khách:

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang - www.tiengiang.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Giấy phép do Cục báo chí cấp số: 477/GP-BC cấp ngày 29 tháng 10 năm 2004
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang
Ban biên tập website Tiền Giang.
Địa chỉ: Số 23 đường 30/4 - Phường 1 – Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 073.3977184, Email: bbtwebsite@tiengiang.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang" hoặc "www.tiengiang.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này