Tin tức -Sự kiện 
Giới thiệu chung 
Kinh tế - Xã hội 
Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2010 
Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư 
Đào tạo - Bồi dưỡng 
Thủ tục hành chính 
Tổ công tác thực hiện   Đề án 30 
Văn hóa - Du lịch  
Văn nghệ 
Kỷ lục Tiền Giang 
Số liệu Thống kê 
Giá cả thị trường 
Các doanh nghiệp 

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thư điện tử

Lịch cúp điện - nước

Dự báo Thời Tiết tỉnh Tiền Giang

Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Thủ tục hành chính

Tiền Giang - tiềm năng và cơ hội đầu tư

Địa chí Tiền Giang

Sàn giao dịch việc làm Tiền Giang

Festival trái cây Việt Nam

Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Hướng về biển đảo quê hương

Danh mục mởi gọi đầu tử tỉnh Tiền Giang năm 2013

Định hướng đẩy mạnh xuất khẩu trái cây ĐBSCl
 Giới thiệu chung / Thành phố Mỹ Tho

Các cơ quan, đơn vị hành chính

1. Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho:

- Chủ tịch:

+ Họ và tên: Trần Văn Kết

+ Địa chỉ: 56 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh tiền Giang.

+ Số điện thoại: 3872181

+ Email: tranvanket@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch:

+ Họ và tên: Mai Thanh Minh

+ Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh tiền Giang.

+ Số điện thoại: 3872121

+ Email: maithanhminh@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch:

+ Họ và tên: Nguyễn Hoàng Đảm

+ Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh tiền Giang.

+ Số điện thoại: 3888656

+ Email: nguyenhoangdam@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch:

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Vững

+ Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh tiền Giang.

+ Số điện thoại: 3872138

+ Email: nguyenvanvung@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch:

+ Họ và tên: Nguyễn Thành Công

+ Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh tiền Giang.

+ Số điện thoại: 3977293

+ Email: congmytho@yahoo.com

2. Các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho:

2.1. Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872444

2.2. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872187

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872488

2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

Địa chỉ: 330 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872270

2.5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Địa chỉ: 13 Huỳnh Tịnh Của, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3884931

2.6. Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

Địa chỉ: 62 Đinh Bộ Lĩnh, phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872225

2.7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Địa chỉ: 28A Ngô Quyền, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3874700

2.8. Phòng Y tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

Địa chỉ: 175 Nam Kỳ Khỡi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3971070

2.9. Thanh tra: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872130

2.10. Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại;

Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3875877

2.11. Phòng Quản lý đô thị: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

Địa chỉ: 49 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872389

2.12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872180

3. Ủy ban nhân dân các phường, xã

3.1. Ủy ban nhân dân phường 1

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872148

3.2. Ủy ban nhân dân phường 2

Địa chỉ: 45 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 2, thành phố Mỹ Tho,

tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872986

3.3. Ủy ban nhân dân phường 3

Địa chỉ: 42C Học Lạc, phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3972252

3.4. Ủy ban nhân dân phường 4

Địa chỉ: đường Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho,

tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872790

3.5. Ủy ban nhân dân phường 5

Địa chỉ: 479 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872791

3.6. Ủy ban nhân dân phường 6

Địa chỉ: 54/4 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3873192

3.7. Ủy ban nhân dân phường 7

Địa chỉ: 139 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872193

3.8. Ủy ban nhân dân phường 8

Địa chỉ: 13/11 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3872994

3.9. Ủy ban nhân dân phường 9

Địa chỉ: Khu phố 1, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3950047

3.10. Ủy ban nhân dân phường 10

Địa chỉ: Khu phố 1, Quốc lộ 1A, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3858215

3.11. Ủy ban nhân dân phường Tân Long

Địa chỉ: Khu phố Tân Hoà, phường Tân Long, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3852530

3.12. Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3850145

3.13. Ủy ban nhân dân xã Đạo Thạnh

Địa chỉ: Ấp 3A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3855692

3.14. Ủy ban nhân dân xã Trung An

Địa chỉ: Ấp 1, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3855420

3.15. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong

Địa chỉ: Ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3989189

3.16. Ủy ban nhân dân phường xã Thới Sơn

Địa chỉ: Ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3895300

3.17. Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh

Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Số điện thoại: 3893072Số khách:

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang - www.tiengiang.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Giấy phép do Cục báo chí cấp số: 477/GP-BC cấp ngày 29 tháng 10 năm 2004
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang
Ban biên tập website Tiền Giang.
Địa chỉ: Số 23 đường 30/4 - Phường 1 – Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 073.3977184, Email: bbtwebsite@tiengiang.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang" hoặc "www.tiengiang.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này