Tin tức -Sự kiện 
Giới thiệu chung 
Kinh tế - Xã hội 
Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2010 
Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư 
Đào tạo - Bồi dưỡng 
Thủ tục hành chính 
Tổ công tác thực hiện   Đề án 30 
Văn hóa - Du lịch  
Văn nghệ 
Kỷ lục Tiền Giang 
Số liệu Thống kê 
Giá cả thị trường 
Các doanh nghiệp 

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thư điện tử

Lịch cúp điện - nước

Dự báo Thời Tiết tỉnh Tiền Giang

Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Thủ tục hành chính

Tiền Giang - tiềm năng và cơ hội đầu tư

Địa chí Tiền Giang

Sàn giao dịch việc làm Tiền Giang

Festival trái cây Việt Nam

Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Hướng về biển đảo quê hương

Danh mục mởi gọi đầu tử tỉnh Tiền Giang năm 2013

Định hướng đẩy mạnh xuất khẩu trái cây ĐBSCl
 Giới thiệu chung / Sở, Ngành

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang

I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ:

Tên tiếng Việt: CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG

Địa chỉ: số 19A đường Rạch Gầm, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073.877853      -      Fax: 073.873 894    

Email: tiengiang@moj.gov.vn

II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Cục Thi hành án dân sự tỉnh là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, thực hiện chức năng thi hành án dân sự, có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

III. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN:

(Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008  và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự,cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự)

a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thi hành án dân sự cấp Tỉnh :

1. Quản lý, chỉ đạo về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm:

   + Bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự;

   + Chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự cho Chấp hành viên, công chức khác của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn;

   + Kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

   + Tổng kết thực tiễn thi hành án dân sự; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

2. Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự.

3. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; phối hợp với cơ quan Công an trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự đang chấp hành hình phạt tù.

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

5. Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

6. Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 173 của Luật Thi hành án dân sự.

7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân cùng cấp khi có yêu cầu.

b) Nhiệm vụ quyền hạn của Thi hành án dân sự cấp huyện :

1. Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật Thi hành án dân sự.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

3. Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

5. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

6. Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 174 của Luật Thi hành án dân sự.

7. Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân khi có yêu cầu.

VI. BỘ MÁY TỔ CHỨC:

A. Ban lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh :

1. Nguyễn Văn Quyết - Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

    ĐT: 073.2210.666 – Email : quyetnv.tgg@moj.gov.vn

2. Lê Anh Dũng – Phó Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

    ĐT: 073. 3877853 – Email : dungla.tgg@moj.gov.vn

3. Trần Minh Tuấn – Phó Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

    ĐT: 073. 3585966

4. Đỗ Chung Thủy – Phó Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

    ĐT: 073. 3585333

B. Các phòng trực thuộc Thi hành án dân sự tỉnh:

1. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

- Điện thoại : 073.3877.853

2. Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp tài vụ 

- Trưởng phòng : Nguyễn Thị Kim Phượng.

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Sương.

- Điện thoại  : 073.3877.853 – Email : phuongntk.tgg@moj.gov.vn; suongntn.tgg@moj.gov.vn.

3. Phòng kiểm kiểm tra giải quyết khiếu nại - tố cáo

- Trưởng phòng: Đỗ Thị Ái Thoa.

- Điện thoại : 073.3877.853 – Email : thoadta.tgg@moj.gov.vn

C. Chi Cục Thi hành án dân sự cấp huyện :

1. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè :

- Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Phụ trách Chi Cục THADS huyện Cái Bè: Âu Văn Luyến

- Điện thoại: 073.3823251 – Email : caibe.tgg@moj.gov.vn

2. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy :

- Địa chỉ: Ấp Hoà Trí, xã Long Khánh, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Phụ trách Chi Cục THADS huyện Cai Lậy : Nguyễn Minh Hoà

- Điện thoại: 073.3829154 – 0918797806 – Email : cailay.tgg@moj.gov.vn

3. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành :

- Địa chỉ: Ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Châu Thành : Lê Văn Quốc

- Điện thoại: 073.3831920 – 0918197806 – Email : chauthanh.tgg@moj.gov.vn.

4. Chi Cục Thi hành án dân sự Thành phố Mỹ Tho :

- Địa chỉ: 1/3 Hoàng Hoa thám, Phường 3, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Phụ trách Chi Cục THADS TP. Mỹ Tho : Võ Văn Đực

- Điện thoại: 073.3872155 – Email : mytho.tgg@moj.gov.vn.

5. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo :

- Địa chỉ: Ô1, Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Chợ Gạo : Đinh Ngọc On

- Điện thoại: 073.3835207 – 0908250162 – chogao.tgg@moj.gov.vn

6. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây :

- Địa chỉ: Tỉnh lộ 872, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Gò Công Tây : Nguyễn Thành Chương

- Điện thoại: 073.3838349 – Email : gocongtay.tgg@moj.gov.vn

7. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông :

- Địa chỉ: Nguyễn Văn Côn, KP. Hoà Thơm, TT. Tân Hoà, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Gò Công Đông : Phan Đình Toàn

- Điện thoại: 073.3846335 – 0918369565 – Email : gocongdong.tgg@moj.gov.vn

8. Chi Cục Thi hành án dân sự Thị xã Gò Công :

- Địa chỉ: 35, Nguyễn Văn Côn, Khu phố 2, phường 2, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS TX. Gò Công : Ngô Văn Lập

- Điện thoại: 073.3842310 – Email : gocong.tgg@moj.gov.vn

9. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước :

- Địa chỉ: Ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Tân Phước : Đoàn Thanh Hải

- Điện thoại: 073.3848061 – 0918080378 – Email : tanphuoc.tgg@moj.gov.vn

10. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông :

- Địa chỉ : ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

- Chi Cục Trưởng Chi Cục THADS huyện Tân Phú Đông : Nguyễn Văn Nga – Email : tanphudong.tgg@moj.gov.vn

- Điện thoại : 073.3838349.

5. Các thủ tục hành chính:

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự tuân thủ theo các quy định của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự.Số khách:

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang - www.tiengiang.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Giấy phép do Cục báo chí cấp số: 477/GP-BC cấp ngày 29 tháng 10 năm 2004
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang
Ban biên tập website Tiền Giang.
Địa chỉ: Số 23 đường 30/4 - Phường 1 – Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 073.3977184, Email: bbtwebsite@tiengiang.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang" hoặc "www.tiengiang.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này