Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho

Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ: 36 - Hùng Vương - phường 7, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872180                   073 3875611

- Email: mytho@tiengiang.gov.vn

- Website: mytho.tiengiang.gov.vn

I. Diện tích, dân số, vị trí địa lý, vị trí kinh tế

Thành phố Mỹ Tho là đô thị loại II, là trung tâm của tỉnh Tiền Giang, nằm chếch về phía Đông Nam, có diện tích 8.154,08ha. Phía Đông và phía Bắc giáp huyện Chợ Gạo, phía nam giáp sông Tiền và tỉnh Bến Tre, phía Tây giáp huyện Châu Thành. Thành phố Mỹ Tho có 17 đơn vị hành chính cơ sở (gồm 11 phường, 6 xã). Dân số có 242.000 người, có 4 nhóm tộc người chính: Kinh, Hoa, Ấn và Khơme. Có 4 tôn giáo chính: Công giáo, Tin lành, Phật giáo và Cao đài.

Thành phố Mỹ Tho có sông Tiền và Quốc lộ 1 chạy qua, có Quốc lộ 50 đi về các huyện Gò Công và tỉnh lộ 864 chạy dọc sông Tiền lên Cai Lậy, Cái Bè. Có Quốc lộ 60 và cầu Rạch Miễu nối thành phố Mỹ Tho với tỉnh Bến Tre. Thành phố Mỹ Tho có 75 tuyến đường, trong đó có 68 tuyến đường nội ô. Từ thành phố Mỹ Tho có thể dễ dàng đi bằng đường thủy hay bằng đường bộ lên thành phố Hồ Chí Minh hoặc xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ra biển, hay thủ đô Phnongpenh (Campuchia).

Trong thành phố có con rạch quan trọng là Bảo Định chia thành phố Mỹ Tho thành 2 khu vực tả ngạn và hữu ngạn. Đặc điểm nổi bật trong cảnh quan địa lý là vườn cây ăn trái ở các xã thuộc thành phố Mỹ Tho. Vườn đã tạo thành vành đai xanh của thành phố, bao bọc khu nội ô, tạo nên địa hình khá đặc biệt. Trong nội ô có hồ nước Mỹ Tho được đào năm 1927, hiện là công viên Tết Mậu Thân, nơi điều hòa nhiệt độ và là lá phổi của thành phố. Cảnh quan thành phố càng nên thơ hơn với sự tiếp nối đan xen giữa phố phường, vườn cây, đồng ruộng với ưu thế trên, ngay từ những năm đầu mới hình thành đô thị Mỹ Tho, cũng như hôm nay thành phố Mỹ Tho luôn là trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa của toàn tỉnh, đồng thời là trung tâm giao lưu quan trọng của miền Trung Nam bộ, đã từng là trung đô của Trung Nam bộ, là cầu nối giữa các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

 Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp và thủy sản. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,34%/năm; thu nhập bình quân đầu người 55,9 triệu đồng/năm.

Về văn hóa nghệ thuật, Mỹ Tho có những công trình kiến trúc tôn giáo như: chùa Bửu Lâm, chùa Thiên Phước, chùa Vĩnh Tràng, nhà thờ Chánh Tòa… Vùng đất này còn được xem là một trong nhũng nơi nghệ thuật cải lương ra đời sớm nhất như: ban nhạc Ca ro bô của ông Nguyễn Tổng Triều (Tư Triều), gánh hát thầy Năm Tú, gánh hát Nam Đồng Ban, gánh hát Tái Đồng Ban… là nơi sản sinh ra nhiều danh tài cải lương tiêu biểu như: NSND Năm Châu (Nguyễn Thành Châu), Năm Phỉ (Lê Thị Phỉ), Bảy Nam (Lê Thị Nam), Phùng Há (Trương Phụng Hảo),… đồng thời Mỹ Tho cũng là quê hương của họa sĩ tài danh Nguyễn Sáng…

 Ở vị trí chiến lược quan trọng, thành phố Mỹ Tho là nơi tập hợp nhiều anh hùng hào kiệt kháng chiến chống phong kiến, chống thực dân pháp ngay khi chúng vừa đặt chân lên đất Nam kỳ. Qua các giai đoạn lịch sử, bao giờ thành phố Mỹ Tho cũng là nơi đụng đầu ác liệt gồm lực lượng cách mạng chính nghĩa với các thế lực thực dân, đế quốc và phản động. Nhân dân thành phố Mỹ Tho mang trong mình truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước, đã xây dựng trên quê hương Mỹ Tho nếp sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và nêu cao tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất hơn 3 thế kỷ qua.

Thành phố Mỹ Tho giữ vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Tiền Giang, đồng thời là trung tâm giao lưu kinh tế với các huyện, thị trong tỉnh và khu vực Bắc sông Tiền, là một trong những đô thị đặc trưng vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Ủy ban nhân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở thành phố Mỹ Tho, góp phần đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính từ Trung ương tới cơ sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Trong lĩnh vực kinh tế, Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 97 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 98 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 99 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 100 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 101 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá thông tin và thể dục thể thao, Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điều 102 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 103 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho thực hiện những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 104 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo, Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 105 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 106 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Ủy ban nhân thành phố Mỹ Tho thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 107 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Ngoài những nhiệm vụ trên, UBND thành phố còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Xây dựng quy hoạch phát triển đô thị của thành phố Mỹ Tho trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt;

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển đô thị của thành phố Mỹ Tho trên cơ sở quy hoạch chung tỉnh Tiền Giang, kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị; biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống dân cư trên địa bàn thành phố;

- Thực hiện quản lý và kiểm tra việc sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố theo sự phân cấp của Chính phủ; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, kiểm tra đối với việc sử dụng các công trình công cộng được giao trên địa bàn thành phố; việc xây dựng trường phổ thông quốc lập cấp tiểu học, trung học cơ sở, mầm non; việc xây dựng và sử dụng các công trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, nội thành, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố;

- Quản lý các cơ sở văn hoá - thông tin, thể dục thể thao của thành phố; bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do thành phố quản lý.

III. Thông tin lãnh đạo

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Đặng Thanh Liêm

Địa chỉ: 36 - Hùng Vương - phường 7, thành phố Mỹ Tho.

Điện thoại: 073 3872181

Email: dangthanhliem@tiengiang.gov.vn              

- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố: Nguyễn Hoàng Đảm

Địa chỉ: 36 - Hùng Vương - phường 7, thành phố Mỹ Tho.

Điện thoại: 073 3888656

Email: nguyenhoangdam@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Nguyễn Thành Công

Địa chỉ: 36 - Hùng Vương - phường 7, thành phố Mỹ Tho.

Điện thoại: 073 3977293

Email: congmytho@yahoo.com

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Nguyễn Văn Vững

Địa chỉ: 36 - Hùng Vương - phường 7, thành phố Mỹ Tho.

Điện thoại: 073 3872138

Email: nguyenvanvung@tiengiang.gov.vn

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Mai Thanh Minh

Địa chỉ: 36 - Hùng Vương - phường 7, thành phố Mỹ Tho.

Điện thoại: 073 3872121

Email: 

IV. Các đơn vị trực thuộc

1. Các phòng, ban thành phố

1.1 Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo; thi đua khen thưởng.

- Địa chỉ: 36 - Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3972442 - 073 3872444

- Email: mytho.pnv@tiengiang.gov.vn

1.2 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

- Địa chỉ: 13 - Huỳnh Tịnh Của, phường 7, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3976557 - 073 3872402

- Email: mytho.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

1.3 Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

- Địa chỉ: 36 - Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872488 - 073 3875287

- Email: tpmytho.ptckh@tiengiang.gov.vn

1.4 Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Địa chỉ: 28A - Ngô Quyền, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3874700 - 073 3872346 - 073 3883822

1.5 Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

- Địa chỉ: 62 - Đinh Bộ Lĩnh, phường 3, thành phố Mỹ Tho

- Điện thoại: 073 3872225 - 073 3872224        Fax: 073 3883819

- Email: mytho.pvhtt@tiengiang.gov.vn

1.6 Phòng Y tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế.

- Địa chỉ: 175 - Nam Kỳ Khỡi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3971070

- Email: mytho.pyt@tiengiang.gov.vn

1.7 Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

- Địa chỉ: 330 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872270

1.8 Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

Địa chỉ: 36 - Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho.

Điện thoại: 073 3872187

Email: mytho.ptp@tiengiang.gov.vn

1.9 Thanh tra thành phố Mỹ Tho: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Địa chỉ: 36 - Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872130

1.10 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:  là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tiền Giang, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa thành phố Mỹ Tho.

- Địa chỉ: 36 - Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3951658 - 073 3851380

1.11 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố về công tác dân tộc, điều hoà phối hợp các hoạt động chung của các ban, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân phường xã thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước cấp thành phố và phường xã; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở thành phố Mỹ Tho; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Địa chỉ: 36 - Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872180 - 073 3875611

- Emial: mytho@tiengiang.gov.vn

1.12 Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về về nông nghiệp, lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.

- Địa chỉ: 17 - Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3875877 - 073 3979299         Fax: 073 3883812

- Email: tpmytho.ptckh@tiengiang.gov.vn

1.13 Phòng Quản lý đô thị: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; điện chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

- Địa chỉ: 49 - Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872389 - 073 3878619

1.14 Chi cục Thống kê: là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang; giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền thành phố và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Địa chỉ: 88 - Ngô Quyền, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872487       

- Email: mytho@gso.gov.vn     

1.15 Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố: thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố.

- Địa chỉ: 4A - Lê Văn Duyệt, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872227

1.16 Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng: là đơn vị sự nghiệp tự hạch toán, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho trực tiếp quản lý, thực hiệc các dự án đầu tư, các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

- Địa chỉ: 38 - Huỳnh Tịnh Của, phường 7, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3871360 - 073 3972472

- Email: mytho.bqlda@tiengiang.gov.vn

1.17 Trung tâm Phát triển quỹ đất: tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Địa chỉ: 205 - Phan Thanh Giản, phường 2, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3501454 - 073 3501455        Fax: 073 3883346

1.18. Trung tâm Thể dục - Thể thao: có chức năng phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của của thành phố. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thể dục, thể thao ở cơ sở. Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục, thể thao; nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ thể dục, thể thao của nhân dân trên địa bàn thành phố.

- Địa chỉ: 145 - Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3887891 - 073 3877212        Fax: 073 3876414

1.19. Trung tâm Văn hóa thành phố: có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa và du lịch trên địa bàn thành phố Mỹ Tho; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Mỹ Tho. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa và du lịch ở cơ sở (phường, xã). Tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Địa chỉ: 62 - Đinh Bộ Lĩnh, phường 3, thành phố Mỹ Tho

Điện thoại: 073 3886213

2. Ủy ban nhân dân các, xã, phường - thành phố Mỹ Tho

2.1 Ủy ban nhân dân phường 1

- Địa chỉ: 43 - Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872148

2.2 Ủy ban nhân dân phường 2

- Địa chỉ: 45 - Nguyễn Huỳnh Đức, phường 2, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872 986

2.3 Ủy ban nhân dân phường 3

- Địa chỉ: 4C2 - Học lạc, phường 3, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3972252                   073872988

2.4 Ủy ban nhân dân phường 4

- Địa chỉ: 143 - Tết Mậu Thân, phường 4, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872790                   

2.5 Ủy ban nhân dân phường 5

- Địa chỉ: 479 Ắp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872791       

2.6 Ủy ban nhân dân phường 6

- Địa chỉ: 153/3 - Lê thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3873192

2.7 Ủy ban nhân dân phường 7

- Địa chỉ: 139 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872193       

2.8 Ủy ban nhân dân phường 8

- Địa chỉ: 13/11 - Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3872994                 

2.9 Ủy ban nhân dân phường 9

- Địa chỉ: Khu phố 1, phường 9, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3950047

2.10 Ủy ban nhân dân phường 10

- Địa chỉ: Khu phố 1, Quốc lộ 1A - phường 10 - thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3858215

2.11 Ủy ban nhân dân phường Tân Long

- Địa chỉ: Khu phố Tân Hòa - phường Tân Long - thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3852 530

2.12 Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Chánh

- Địa chỉ: Ấp Phong Thuận A - xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3850145

2.13 Ủy ban nhân dân xã Đạo Thạnh

- Địa chỉ: Ấp 3A - xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3855692

2.14 Ủy ban nhân dân xã Trung An

- Địa chỉ: Ấp 1 - xã Trung An, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3855420

2.15 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong

- Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3989189

2.16. Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn

- Địa chỉ: Ấp Thới Hòa - xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3895300

2.17. Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh

- Địa chỉ: Ấp Phước Hòa - xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho.

- Điện thoại: 073 3893072

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay