Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

1. Giới thiệu chung

Huyện Châu Thành nằm về phía Tây của tỉnh Tiền Giang, là một trong 10 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh, huyện có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội. Trung tâm của huyện (thị trấn Tân Hiệp) cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng 12 km và cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 61 km, là cửa ngõ về Đồng bằng sông Cửu Long và cửa ngõ chính của Tiền Giang đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ranh giới hành chính:

+ Phía Đông: giáp thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo.

+ Phía Tây: giáp huyện Cai Lậy.

+ Phía Nam: giáp tỉnh Bến Tre qua ranh giới tự nhiên là sông Tiền.

+ Phía Bắc: giáp huyện Tân Phước và tỉnh Long An.

Diện tích tự nhiên toàn huyện là 22.991,09 ha, dân số năm 2012 là 237.716 người, được chia thành 22 xã và 1 thị trấn, là huyện có mật độ dân số cao so với các huyện, thành, thị trong tỉnh, bình quân 1.062 người/km2, có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ.

Trong quá trình hình thành và phát triển các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, huyện có những bước chuyển biến đáng kể, nhờ sự tập trung đầu tư của các ngành các cấp trong tỉnh đặt trọng tâm phát triển vào khu vực 1 và 3. Kinh tế công nghiệp bắt đầu tăng tưởng nhanh trong những năm gần đây, kết hợp với kinh tế thương mại - dịch vụ thành hai đầu tàu phát triển kinh tế của huyện, góp phần ổn định cuộc sống dân cư. Cơ sở hạ tầng được chú trọng phát triển như: giao thông, hệ thống thủy lợi, xây dựng các điểm trường học, trụ sở cơ quan, bệnh viện, trạm xá và các công trình phúc lợi nhằm nâng cao sức khỏe và trình độ dân trí.

Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Châu Thành trong thời gian gần đây tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao và khá ổn định, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Toàn huyện hiện có 1.106 cơ sở sản xuất công nghiệp với tổng số vốn 1.824,2 tỷ đồng và 152,21 triệu USD, giải quyết việc làm cho 42.241 lao động; trong đó, có 102 doanh nghiệp tư nhân, 68 Cty TNHH, 11 Cty cổ phần, 10 HTX –THT, 915 hộ cá thể.

Khu công nghiệp Tân Hương do tỉnh đầu tư đến nay thu hút 27 dự án; trong đó, có 17 dự án đang hoạt động, 03 dự án đang xây dựng, 07 dự án đang hoàn tất thủ tục xây dựng với tổng nguồn vốn 152,21 triệu USD và 268,6 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 25.000 lao động. Cụm công nghiệp Song Thuận đến nay thu hút 14 dự án đầu tư, lấp đầy trên 90% diện tích quy hoạch.

Các làng nghề truyền thống được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị với số vốn 4,950 tỷ đồng. Hiện có 4 làng nghề truyền thống ở Tân Lý Đông, Tân Lý Tây, Thân Cửu Nghĩa và Long Định, thu hút 5.000 lao động; hàng năm sản xuất và tiêu thụ từ 8 - 8,5 triệu sản phẩm.

2. Vị trí, chức năng

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành là cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, có nhiệm vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật, các văn bản pháp quy của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Nghị quyết HĐND tỉnh, Chỉ thị, Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của BCH đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện.

3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện

- UBND huyện gồm có Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Ủy viên UBND và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc.

Chủ tịch UBND huyện là người lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của UBND huyện, chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại điều 127 của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; cùng với tập thể UBND huyện chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của UBND huyện được UBND tỉnh, Huyện uỷ và HĐND huyện giao. Các Phó chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐND huyện, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện về các công việc do Chủ tịch UBND huyện phân công hoặc ủy quyền.

- Các thành viên UBND huyện gồm: Chủ tịch UBND huyện, 3 Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Các Ủy viên UBND gồm có:

+ Ủy viên UBND phụ trách công an

+ Ủy viên UBND phụ trách quân sự

+ Ủy viên UBND phụ trách nông nghiệp và phát triển nông thôn

+ Ủy viên UBND phụ trách thanh tra

+ Ủy viên UBND phụ trách văn phòng HĐND và UBND

- Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện có chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành phụ trách trên địa bàn huyện theo sự chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó chủ tịch và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban trong quá trình giải quyết công việc có liên quan.

4. Thông tin liên hệ

a) HĐND huyện: Địa chỉ ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp

Chủ tịch HĐND- Trương Minh Tới

- Điện thoại: 0733 896130

Phó chủ tịch HĐND- Nguyễn Thị Lức

- Điện thoại: 0733 934143

UV Thường trực HĐND- Huỳnh Khánh Oanh

- Điện thoại: 0733 831238

b) UBND huyện:Địa chỉ ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp

Chủ tịch UBND- Nguyễn Văn Cười

- Điện thoại: 0733 831923

Phó chủ tịch UBND- Huỳnh Văn Bé Hai

- Điện thoại: 0733 831273

Phó chủ tịch UBND- Trần Văn Thạo

- Điện thoại: 0733 933870

Phó chủ tịch UBND– Lý Hoàng Chiêu

- Điện thoại: 0733 831924

c) Các phòng ban

1. Văn phòng HĐND-UBND:

- Điện thoại: 073 3831225

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Điện thoại: 073 3831278

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Điện thoại: 073 3831277

4. Phòng Tài chánh - Kế hoạch:

- Điện thoại: 0733 831267 – 0733 831594

5. Thanh tra:

- Điện thoại: 073 3831315

6. Ban Quản lý công trình công cộng:

- Điện thoại: 0733 896913

7. Phòng Văn hoá và Thông tin:

- Điện thoại: 0733 831297

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Điện thoại: 0733 896908 – 0733 935665

9. Phòng Y tế:

- Điện thoại: 0733 935174

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Điện thoại: 073 3831272.

11. Phòng Tư pháp:

- Điện thoại: 0733 831428

12. Phòng Nội vụ:

- Điện thoại: 0733 831478 – 0733 604979

13. Phòng Lao động TBXH:

- Điện thoại: 0733 831299

14. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng:

- Điện thoại: 0733 831902

15. Công an huyện

- Điện thoại: 0733 831289 – 0733 831777

16. Ban chỉ huy Quân sự

- Điện thoại: 0733 834013

17. Đài Truyền thanh – Truyền hình

- Điện thoại: 0733 831281

18. Trung tâm Y tế

- Điện thoại: 0733 831271

19. Trung tâm DS-KHHGĐ

- Điện thoại: 0733 831300

20. Chi cục thi hành án

- Điện thoại: 0733 831920

21. Trung tâm VHTT-TT

- Điện thoại: 0733 896508 – 0733 831553

22. Trung tâm dạy nghề

- Điện thoại: 0733 935355

23. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

- Điện thoại: 0733 831445

d) Các xã- thị trấn

1. Thị trấn Tân Hiệp

- Địa chỉ : ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp

- Số điện thoại: 0733 831303

2. Xã Bình Đức

- Địa chỉ: ấp Chợ, xã Bình Đức

- Số điện thoại: 0733 853198

3. Xã Nhị Bình

- Địa chỉ: ấp Trung A, xã Nhị Bình

- Số điện thoại: 0733 627837

4. Xã Tam Hiệp

- Địa chỉ: ấp Khu Phố, xã Tam Hiệp

- Số điện thoại: 0733 893034

5. Xã Tân Hội Đông

- Địa chỉ: ấp Khu Phố, xã Tân Hội Đông

- Số điện thoại: 0733 831404

6. Xã Tân Hương

- Địa chỉ: ấp Tân Hòa, xã Tân Hương

- Số điện thoại: 0733 831387

7. Xã Tân Lý Tây

- Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây

- Số điện thoại: 0733 831228

8. Xã Tân Lý Đông

- Địa chỉ: ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông

- Số điện thoại: 0733 831292

9. Xã Thân Cửu Nghĩa

- Địa chỉ: ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa

- Số điện thoại: 0733 831420

10. Xã Long An

- Địa chỉ: ấp Long Tường, xã Long An

- Số điện thoại: 0733 857638

11. Xã Phú Phong

- Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, xã Phú Phong

- Số điện thoại: 0733 894001

12. Xã Thạnh Phú

- Địa chỉ: ấp Chợ, xã Thạnh Phú

- Số điện thoại: 0733 893070

13. Xã Song Thuận

- Địa chỉ: ấp Tây Hòa, xã Song Thuận

- Số điện thoại: 0733 834050

14. Xã Bàn Long

- Địa chỉ: ấp Long Thành A, xã Bàn Long

- Số điện thoại: 0733 834055

15. Xã Vĩnh Kim

- Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim

- Số điện thoại: 0733 834006

16. Xã Dưỡng Điềm

- Địa chỉ: ấp Bình, xã Dưỡng Điềm

- Số điện thoại: 0733 627801

17. Xã Điềm Hy

- Địa chỉ: ấp Thới, xã Điềm Hy

- Số điện thoại: 0733 627802

18. Xã Hữu Đạo

- Địa chỉ: ấp Hữu Hòa, xã Hữu Đạo

- Số điện thoại: 0733 627803

19. Xã Kim Sơn

- Địa chỉ: ấp Hội, xã Kim Sơn

- Số điện thoại: 0733 894000

20. Xã Long Hưng

- Địa chỉ: ấp Long Thới, xã Long Hưng

- Số điện thoại: 0733 832040

21. Xã Đông Hòa

- Địa chỉ: ấp Trung, xã Đông Hòa

- Số điện thoại: 0733 834422

22. Xã Long Định

- Địa chỉ: ấp Mới , xã Long Định

- Số điện thoại: 0733 834424

23. Xã Bình Trưng

- Địa chỉ: ấp Bình Trung AB , xã Bình Trưng

- Số điện thoại: 0733 627805

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay