Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Điều kiện tự nhiên:

- Huyện Cái Bè nằm về phía Tây tỉnh Tiền Giang, thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cách trung tâm thành phố Mỹ Tho 50km, là cửa ngõ của vùng Đồng Tháp Mười, là một trong những huyện thuộc vùng lúa cao sản và vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản lớn nhất của tỉnh. Toàn huyện có 25 đơn vị hành chính (24 xã và một thị trấn), có tuyến Quốc Lộ 1A đi qua dài 22km xuyên suốt chiều dài từ Đông đến Tây Nam.

- Về ranh giới hành chính được xác định: phía Bắc giáp tỉnh Long An; Nam giáp tỉnh Vĩnh Long ngang qua sông Tiền; Đông giáp huyện Cai Lậy; Tây giáp tỉnh Đồng Tháp.

- Diện tích tự nhiên: Tổng diện tích tự nhiên là 42.089,82 ha; chiếm khoảng 17,0% diện tích toàn tỉnh; dân số trung bình 290.005 người (năm 2012), mật độ dân số đạt 689 người/km2.

2. Các tiềm năng, thế mạnh:

2.1 Về phát triển nông nghiệp:

- Đất trồng lúa: Với diện tích đất trồng lúa màu mỡ, canh tác 3 vụ/năm và tập trung ở các xã phía Bắc Quốc lộ 1A (chiếm khoảng 45% tổng diện tích đất tự nhiên), giữ vị trí quan trọng trong ngành trồng trọt của huyện, sản lượng hằng năm trên 320.000 tấn, năng suất bình quân trên 6,5 tấn/ha (khá cao so địa bàn của tỉnh).

- Về cây ăn trái: Là địa phương có vùng trồng cây ăn trái chuyên canh như: Xoài cát Hòa Lộc, Bưởi long Cổ Cò, cam mật Cái Bè, .... là những trái cây đặc sản của huyện, không chỉ nổi tiếng trong tỉnh mà còn trên thị trường cả nước. Với diện tích đất phù sa màu mỡ và nằm ven sông Tiền rất thuận lợi cho việc phát triển vùng cây ăn trái đặc sản kết hợp với phát triển du lịch sinh thái miệt vườn.

- Về chăn nuôi: Chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế của huyện, phát triển mạnh nhất là đàn heo giao động khoảng 120.000 con, đàn gia cầm khoảng 1.300.000 con và tập trung ở các xã phía Bắc Quốc lộ 1A. Ngoài ra, lĩnh vực nuôi thủy sản cũng là một thế mạnh của huyện, trong đó có nuôi cá tra ven Sông Tiền với diện tích khoảng 1.700 ha; một số mô hình nuôi thủy sản khác khá phát triển khá mạnh như: Cua đinh, ba ba, ếch Thái, lươn, …

2.2 Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

- Ngành công nghiệp xay xát, lau bóng gạo được hình thành và phát triển khá lâu đời, là ngành công nghiệp chủ lực của huyện và có vai trò khá quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu, chế biến xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh. Với trên 150 nhà máy có công suất lớn và tập trung nhiều nhất ở khu vực Cụm công Nghiệp An Thạnh, và các khu vực lân cận như: Bà Đắc - An Cư, Hậu Thành, Đông Hoà Hiệp, Hoà Khánh, sản lượng xay xát và đánh bóng gạo khoảng 917.000 tấn/năm.

- Ngoài ra, một số làng nghề truyền thống chuyên sản xuất các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp như: bánh phồng, bánh tráng, cốm, ... là các đặc sản nổi tiếng trên địa bàn huyện có bước phát triển mạnh trong thời gian qua.

2.3 Về thương mại - dịch vụ:

Với điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái đặc trưng của huyện như: chợ nổi Cái Bè, các lò bánh truyền thống, các ngôi nhà cổ ở xã Đông Hòa Hiệp và Hòa Khánh (đặc biệt có nhiều ngôi nhà cổ ở xã Đông Hòa Hiệp đã tồn tại hơn 150 năm). Lượng khách đến tham quan du lịch hằng năm đều tăng, trên 120.000 lượt khách/năm (trong đó khách quốc tế trên 90.000 người).

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA UBND HUYỆN

1. Chức năng:

Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện

a) Lĩnh vực kinh tế:

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

- Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, thị trấn.

b) Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

- Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

- Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

- Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

c) Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

- Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn;

- Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

d) Lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải:

- Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

- Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

- Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

- Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

đ) Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch:

- Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

e) Lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao:

- Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

- Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

- Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

- Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

f) Lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường:

- Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

- Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

g) Lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội:

- Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

- Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

h) Việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo:

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

- Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

i) Việc thi hành pháp luật:

- Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

- Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

j) Việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính:

- Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

- Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

- Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

- Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC.

* Thường trực UBND huyện

- Địa chỉ: khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3824357  FAX: 3824996

- Email: caibe@tiengiang.gov.vn

- Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Quốc Thanh.

- Phó Chủ tịch UBND huyện: Lê Văn Thuận.

- Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Văn Tú.

- Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Văn Nha.

* Các phòng ban chuyên môn

1. Văn phòng HĐND-UBND

- Địa chỉ: khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3824357         FAX: 3824996

- Email: caibe@tiengiang.gov.vn

2. Phòng Nội vụ:

- Địa chỉ: khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3824644, 3824624.

- Email: caibe.pnv@tiengiang.gov.vn

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Địa chỉ: khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3824248.

- Email: caibe.pgddt@tiengiang.gov.vn

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Địa chỉ: khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3824364, 3824995, 3824358.

- Email: caibe.ptckh@tiengiang.gov.vn

5. Phòng Y tế:

- Địa chỉ: khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3924579.

- Email: caibe.pyt@tiengiang.gov.vn

6. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Địa chỉ: khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3824243     Fax: 3824243

- Email: caibe.pvhtt@tiengiang.gov.vn

7.  Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Địa chỉ: khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3824765.

- Email: caibe.ptnmt@tiengiang.gov.vn

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Địa chỉ: khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3824375, 3925123.

- Email: caibe.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Địa chỉ: khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3924447.

- Email: caibe.pktht@tiengiang.gov.vn

10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3756239.

- Email: caibe.pnnptnt@tiengiang.gov.vn

11. Phòng Tư pháp:

- Địa chỉ: khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3824380.

- Email: caibe.ptp@tiengiang.gov.vn

12. Thanh tra:

- Địa chỉ: khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 3824212.

- Email: caibe.thanhtra@tiengiang.gov.vn

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay