Thanh tra tỉnh Tiền Giang

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quản lý Nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 như sau:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

- Yêu cầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là sở), Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

- Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sở, Thanh tra huyện;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập;

- Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao;

- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết.

2. Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh gồm:

Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và 6 phòng trực thuộc gồm:

- Văn phòng;

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1;

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2;

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3;

- Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng;

- Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

3. Thông tin liên hệ:

a) Thông tin Lãnh đạo của Thanh tra tỉnh:

STT

Họ tên

Số điện thoại

Email

 Chánh Thanh tra

1

 Nguyễn Văn Mười

0939489529

 nvanmuoi@tiengiang.gov.vn

 Phó Chánh Thanh tra

1

 Hồ Văn Phúc

0908652969

 hovanphuc@tiengiang.gov.vn

2

 Lê Văn Hưởng

0961779625

 lvhuong@tiengiang.gov.vn

3

 Nguyễn Nhật Trường

0947712277

 nguyennhattruong@tiengiang.gov.vn

b) Thông tin đơn vị:

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

Email

 

 Thanh tra tỉnh

 Số 6, Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

ĐT: 3873172
Fax: 3875180

 thanhtra@tiengiang.gov.vn

 Thanh tra các huyện, thành, thị

1

 Huyện Cái Bè

 Đường Nguyễn Chí Công, khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè

3824212

 caibe.thanhtra@tiengiang.gov.vn

2

 Huyện Cai Lậy

 Đường Bến Cát, Phường 1, thị xã Cai Lậy

3826439

 cailay.thanhtra@tiengiang.gov.vn

3

 Thị xã Cai Lậy

 Đường Bến Cát, Phường 1, thị xã Cai Lậy

3919568

 txcailay.thanhtra@tiengiang.gov.vn

4

 Huyện Tân Phước

 Khu 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước

3848037

 tanphuoc.thanhtra@tiengiang.gov.vn

5

 Huyện Châu Thành

 Ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành

3831315

 chauthanh.thanhtra@tiengiang.gov.vn

6

 Huyện Chợ Gạo

 Số 191 ô 2, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo

3835305

 chogao.thanhtra@tiengiang.gov.vn

7

 Thành phố Mỹ Tho

 Số 36, Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho

3872130

 mytho.thanhtra@tiengiang.gov.vn

8

 Huyện Gò Công Tây

 Đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây

3838344

 gocongtay.thanhtra@tiengiang.gov.vn

9

 Thị xã Gò Công

 Số 12, Trần Hưng Đạo, khu phố 2, Phường 2, thị xã Gò Công

3841712

 txgocong.thanhtra@tiengiang.gov.vn

10

 Huyện Gò Công Đông

 Số 9, Nguyễn Văn Côn, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông

3846177

 gocongdong.thanhtra@tiengiang.gov.vn

11

 Huyện Tân Phú Đông

 Ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

3530898

 tanphudong.thanhtra@tiengiang.gov.vn

 Thanh tra các sở ngành

1

 Sở Công Thương

 Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, thành phố Mỹ Tho

3887357

 sct.thanhtra@tiengiang.gov.vn

2

 Sở Giao thông Vận tải

 Số 3, Lê Văn Phẩm, Phường 6, thành phố Mỹ Tho

3873358

 sgtvt.thanhtra@tiengiang.gov.vn

3

 Sở Giáo dục Đào tạo

 Số 5, Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3872601

 sgddt.thanhtra@tiengiang.gov.vn

4

 Sở Kế hoạch Đầu tư

 Số 38, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, thành phố Mỹ Tho.

3977217

 skhdt.thanhtra@tiengiang.gov.vn

5

 Sở Khoa học Công nghệ

 Số 39, Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho

3874775

 skhcn.thanhtra@tiengiang.gov.vn

6

 Sở Lao động TBXH

 Số 80, Ấp Bắc, Phường 4, thành phố Mỹ Tho

3877059

 sldtbxh.thanhtra@tiengiang.gov.vn

7

 Sở Nông nghiệp & PTNT

 Khu phố Trung Lương, Phường 10, thành phố Mỹ Tho

3858949

 snnptnt.thanhtra@tiengiang.gov.vn

8

 Sở Nội vụ

 Số 23B, đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3875062

 snv.thanhtra@tiengiang.gov.vn

9

 Sở Ngoại vụ

 Số 63, đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3978586

 sngv.thanhtra@tiengiang.gov.vn

10

 Sở Tài chính

 Số 38, Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho

3872486

 stc.thanhtra@tiengiang.gov.vn

11

 Sở Tài nguyên Môi trường

 Số 11, Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3877035

 stnmt.thanhtra@tiengiang.gov.vn

12

 Sở Thông tin Truyền thông

 Số 02, Lê Văn Duyệt, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3888883

 stttt.thanhtra@tiengiang.gov.vn

13

 Sở Tư pháp

 Số 43, Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho

3881577

 stp.thanhtra@tiengiang.gov.vn

14

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 Số 3, Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3972525

 svhttdl.thanhtra@tiengiang.gov.vn

15

 Sở Xây dựng

 Số 4, Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3885374

 sxd.thanhtra@tiengiang.gov.vn

16

 Sở Y tế

 Số 4, Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

 3878713

 syt.thanhtra@tiengiang.gov.vn

17

 Công an

 Số 152, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, thành phố Mỹ Tho

0693 599 231

 catg.thanhtra@tiengiang.go.vn

18

 Ngân hàng Nhà nước

 Số 37, đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3879802

 nhnn.thanhtra@tiengiang.gov.vn

19

 Kho bạc

 Số 208, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3875893

 khobac.thanhtra@tiengiang.gov.vn

20

 Quốc phòng

 Số 1, Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3880023

 bchqs.thanhtra@tiengiang.gov.vn

21

 Cục Thuế

 Số 900, Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Mỹ Tho

3884870

 cucthue.thanhtra@tiengiang.gov.vn

22

 Cục Thống kê

 Số 21, đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho

3880428

ctk.thanhtra@tiengiang.gov.vn

23

 Bảo hiểm Xã hội

 

3884044

 


4. Các thông tin khác:

Khen thưởng của Thanh tra tỉnh:

- Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2010).

- Nhiều bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nhiều cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
 
Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay