Tin tức -Sự kiện 
Giới thiệu chung 
Kinh tế - Xã hội 
Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2010 
Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư 
Đào tạo - Bồi dưỡng 
Thủ tục hành chính 
Tổ công tác thực hiện   Đề án 30 
Văn hóa - Du lịch  
Văn nghệ 
Kỷ lục Tiền Giang 
Số liệu Thống kê 
Giá cả thị trường 
Các doanh nghiệp 

Lịch làm việc của lãnh đạo

Thư điện tử

Lịch cúp điện - nước

Dự báo Thời Tiết tỉnh Tiền Giang

Thư viện Tiền Giang giới thiệu sách mới

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Thủ tục hành chính

Tiền Giang - tiềm năng và cơ hội đầu tư

Địa chí Tiền Giang

Sàn giao dịch việc làm Tiền Giang

Festival trái cây Việt Nam

Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Hướng về biển đảo quê hương

Danh mục mởi gọi đầu tử tỉnh Tiền Giang năm 2013

Định hướng đẩy mạnh xuất khẩu trái cây ĐBSCl
 Văn bản mới ban hành

   Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-4-2014
Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân chấp huyện trong việc công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-4-2014
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

   Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-4-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28-3-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 12-3-2014
Về việc bãi bỏ chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh

   Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 7-3-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 5-3-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

   Công văn số 655/UBND-VX ngày 21/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2014
V/v thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện

   Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

   Công văn số 52/STTTT-BCXB ngày 17/2/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông 24-2-2014
V/v gửi danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

   Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-2-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 15-2-2014
Rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2014

   Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 15-2-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Công văn số 396/UBND-CN ngày 27/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-2-2014
Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và an toàn điện trên địa bàn tỉnh

   Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-2-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-1-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 8-1-2014
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-1-2014
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Gò Công, đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

   Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-1-2014
Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của tỉnh Tiền Giang

   Công văn số 5815/UBND-NC ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 19-12-2013
V/v chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính

   Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 19-12-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

   Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 19-12-2013
Ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đối với hệ thống đường bộ do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 27-11-2013
Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-11-2013
Ban hành Quy chế phối hợp về rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-11-2013
Ban hành Quy định xử lý các trường hợp công trình xây dựng và đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-11-2013
Về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu trưng bày - giới thiệu sản phẩm đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và xúc tiến thương mại kết hợp hoạt động du lịch tại trạm dừng du lịch Xanh

   Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-11-2013
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2014

   Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-8-2013
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

   Thông báo số 128/TB-UBND ngày 24/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-8-2013
Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 198/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2013

   Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 24/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-8-2013
Triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

   Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-8-2013
Ban hành Danh mục thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh Tiền Giang

   Chị thỉ số 10/2013/CT-UBND ngày 25/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-7-2013
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-7-2013
Về việc điều chỉnh phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Tuyến Đường tỉnh 871 và Đường tỉnh 873B của Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-7-2013
Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-7-2013
Về việc duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai năm 2014

   Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 1-7-2013
Quy định về mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-6-2013
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-6-2013
Sửa đổi một số điều của Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh

   Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-6-2013
Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2013

   Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-6-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-6-2013
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

   Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 14-6-2013
Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 14-6-2013
Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-6-2013
V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnhTiền Giang

   Công văn số 2461/UBND-VX ngày 11/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 12-6-2013
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện

   Quyết định số 20/2013/QD-UBND ngày 06/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 12-6-2013
Ban hành Quy chế quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Công văn số 2386/UBND-CN ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 12-6-2013
V/v biểu dương và phê bình các địa phương về công tác bảo đảm trật tự ATGT

   Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 12-6-2013
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 12-6-2013
Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-6-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-6-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-6-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-6-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-6-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-6-2013
Ban hành Quy định tạm thời về việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh  6-6-2013
Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-6-2013
Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30-5-2013
Về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè năm 2013 và chuẩn bị cho năm học 2013 - 2014

   Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-5-2013
V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Công văn số 2060/UBND-CN ngày 17/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-5-2013
V/v tăng cường thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

   Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 20-5-2013
Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống tác hạc thuốc lá tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

   Công văn số 1922/UBND-CN ngày 10/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 15-5-2013
V/v phê duyệt phương án triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản hành chính

   Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 9/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 15-5-2013
Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Công văn số 1754/UBND-CN ngày 02/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-5-2013
V/v rà soát, xử lý việc uống rượu, bia của đội ngũ lái xe công

   Chỉ thị số 04/2013/UBND ngày 10/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-5-2013
Về tăng cường quản lý, sử dụng tần số và trang thiết bị thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động đánh bắt xa bờ, ven biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-4-2013
Phê duyệt Đề cương Chương phát triển nhà ở tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

   Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-4-2013
Ban hành Quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 9/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-4-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bão bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 23-4-2013
Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 15-4-2013
Ban hành Quy định về phân công quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-4-2013
Ban hành Quy định về quản lý và vận hành mạng tin học diện rộng của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-4-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-4-2013
Ban hành Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2015

   Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-4-2013
Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28-3-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28-3-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 18/03/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-3-2013
Ban hành Quy chế về phân cấp quản lý và cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 19/3/3013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-3-2013
Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 8-3-2013
Về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Công văn số 796/UBND-CN ngày 28/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-3-2013
V/v giao thực hiện Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

   Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-3-2013
Về việc đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại

   Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-2-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-2-2013
Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-2-2013
Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Thông báo số 20/TB-UBND ngày 31/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-2-2013
Về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012

   Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-1-2013
Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về thu và giám sát các nguồn thu từ đất, từ mặt nước đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-1-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

   Công văn số 141/UBND-CN ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-1-2013
V/v thực hiện ứng dụng CNTT vào giải quyết hồ sơ hành chính

   Thông báo số 03/TB-UBND ngày 7/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-1-2013
Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Tổng kết "Năm an toàn giao thông - 2012", triển khai nhiệm vụ năm 2013

   Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 5/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-1-2013
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang

   Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 5/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-1-2013
Thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 01/11/2012 của Tỉnh ủy Tiền Giang về thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư

   Thông báo số 01/TB-UBND ngày 02/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-1-2013
Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác tiết kiệm điệm, an toàn điện năm 2012

   Thông báo số 08/TB-UBND ngày 18/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-1-2013
Về việc Quyết định thành lập Trường Trung cấp Bách khoa Tân Phước Tiền Giang hết hiệu lực

   Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 27/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28-12-2012
Về việc đảm bảo an ninh, trật tự năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28-12-2012
Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

   Thông báo số 195/TB-UBND ngày 19/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-12-2012
Về nghỉ Tết Dương lịch năm 2013

   Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 1-11-2012
Ban hành Đề án xét tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang

   Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 17-10-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 17-10-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 17-10-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

   Thông báo số 129/TB-UBND ngày 21/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 23-8-2012
Về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 20-8-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 8-8-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-8-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-8-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-8-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-8-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-8-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-8-2012
Về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng cuối năm 2012

   Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-8-2012
Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-7-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-7-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-7-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30-6-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30-6-2012
Ban hành Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

   Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-6-2012
Phê duyệt Danh mục chương trình, đề tài, dự án khoa học công nghệ dự kiến triển khai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-6-2012
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-6-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-6-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 1-6-2012
Về việc không sử dụng một số loại thuốc, hoá chất, kháng sinh có chất cấm trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30-5-2012
Ban hành Quy định về quản lý xây dựng, lắp đặt công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-5-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-5-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-5-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 7-5-2012
Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

   Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 25/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 7-5-2012
Về thực hiện một số biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-5-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 1021/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-5-2012
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/04/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-4-2012
Ban hành Quy định về hỗ trợ thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-4-2012
Về quản lý việc dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 9/4/2012của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-4-2012
Ban hành Quy định trách nhiệm Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Thông báo số 31/TB-UBND ngày 21/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-3-2012
Thông báo về thời gian nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012

   Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 7/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 8-3-2012
Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 22/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2012
Về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2012
Về thực hiện tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/02/2012của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-2-2012
Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012

   Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-11-2011
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Quy định về trình tự, thủ tục đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tiền Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh

   Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-11-2011
Ban hành Quy định Cơ chế liên thông trong việc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các trường hợp biến động sau cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-11-2011
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 9/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-11-2011
Ban hành quy định về thành lập và quản lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 9/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-11-2011
Về thực hiện nghiêm việc đình chỉ tham gia giao thông xe công nông, xe cơ giới ba bánh, bốn bánh tự chế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ

   Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 8/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 8-11-2011
Quy định một số nội dung và mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 4/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 8-11-2011
Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 12/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-9-2011
Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

   Công văn số 4243/UBND-NC ngày 09/9/2011 của Văn phòng UBND tỉnh 12-9-2011
V/v đính chính Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 06/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 7-9-2011
Về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 7-9-2011
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-8-2011
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay-chân-miệng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-8-2011
Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Thông báo số 238/TB-UBND ngày 17/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 19-8-2011
Về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 26/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28-7-2011
Thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số năm 2012 tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 26-7-2011
Ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 20/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-7-2011
Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang năm 2012

   Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 7/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 8-7-2011
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin -Truyền thông Việt Nam lần thứ XV năm 2011 tại tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30-6-2011
Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ đối với hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30-6-2011
Ban hành Quy định về ưu đãi đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 09/2011/CT-UBND ngày 21/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 23-6-2011
Về tăng cường quản lý trò chơi trực tuyến (Game Online) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-6-2011
Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-6-2011
Về quy định nội dung chi, mức chi đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-6-2011
Về tăng cường lãnh đạo thực hiện  công tác Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ

   Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-6-2011
Về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè năm 2011 và chuẩn bị cho năm học 2011 - 2012

   Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 1-6-2011
Về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

   Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 5/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 7-5-2011
Về tăng cường quản lý hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 4/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-5-2011
Ban hành Chương trình phát triển vườn của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015

   Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 4/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-5-2011

   Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 4/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-5-2011
Ban hành Chương trình phát triển lúa gạo của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015

   Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 4/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-5-2011
Ban hành Chương trình phát triển thủy sản của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015

   Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 1-5-2011
Ban hành Quy định về trình tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 08/04/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-4-2011
Ban hành quy định về phân công quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 07/04/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-4-2011
Ban hành Quy định về phối hợp quản lý, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Thông báo số 30/TB-UBND ngày 29/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-3-2011
Về thời gian nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011

   Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-3-2011
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-3-2011
Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong năm 2011

   Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-3-2011
Thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2011

   Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-3-2011
Phê duyệt Kế hoạch xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2011

   Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-2-2011
Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 17-2-2011
Ban hành Quy định về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-2-2011
Về việc thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 27-1-2011
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện của tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-1-2011
Về công tác thi đua, khen thưởng năm 2011

   Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 14-1-2011
Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 5-1-2011
Quyết định ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2011

   Công văn số 6448/UBND-VX ngày 28/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-12-2010
Về việc địa điểm tổ chức Hội hoa xuân Tân Mão năm 2011

   Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 15/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-12-2010
Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011

   Công văn số 6149/UBND-VX ngày 14/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 17-12-2010
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số

   Thông báo số 121/TB-UBND ngày 16/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-12-2010
Về nghỉ Tết Dương lịch năm 2011

   Công văn số 6142/UBND-CN ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-12-2010
Về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông  trong Tết Nguyên đán năm 2011

   Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 20/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 26-10-2010
Về việc tăng cường công tác thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 26-10-2010
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Thông báo số 89/TB-UBND ngày 21/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-9-2010
Về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010–2015

   Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-9-2010
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức tại tỉnh Tiền Giang

   Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 23/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 26-8-2010
Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn năm 2011 - 2013

   Thông báo số 79/TB-UBND ngày 20/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-8-2010
Về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2010)

   Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 19/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-8-2010
Ban hành quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-8-2010
Về xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2010

   Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-7-2010
Về việc phê duyệt Danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không cắt điện; Các phát tuyến không cắt điện; Các phát tuyến có thể cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 14/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 15-7-2010
Về việc tăng cường tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

   Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 15-7-2010
Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 13/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 15-7-2010
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 09/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 15-7-2010
Về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 06/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 15-7-2010
Về chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 13/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-7-2010
Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tai xanh ở heo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 7-7-2010
Quyết định Ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 7-7-2010
Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học công nghệ dự kiến triển khai năm 2011

   Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 5/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-7-2010
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Kế hoạch số 55/KH-BCĐ ngày 24/5/2010 của BCĐ điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet & nghe - nhìn 25-5-2010
Triển khai điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 28/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-5-2010
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1389/QD-UBND ngày 28/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-5-2010
Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-5-2010
Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 20-4-2010
Về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-3-2010
Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Thông báo 14/TB-UBND ngày 08/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 23-2-2010
Thông báo về nghỉ làm việc ngày thứ sáu 19/02/2010 (tức ngày mùng 06 tháng giêng âm lịch) và làm việc bù vào ngày thứ bảy 27/02/2010

   Thông báo 12/TB-UBND ngày 04/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-2-2010
Thông báo Về thời gian treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

   Quyết định 5122/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-2-2010
Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-2-2010
Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-2-2010
Ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 27-1-2010
Về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới

   Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 26-1-2010
Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2010 của tỉnh Tiền Giang.

   Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-1-2010
Kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 12-1-2010
Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2010

   Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 08/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 12-1-2010
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh 11-1-2010
Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 7-1-2010
Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 7-1-2010
Về việc phòng chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2010

   Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-1-2010
Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2010

   Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-1-2010
Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-12-2009
Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010

   Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 11/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-12-2009
Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

   Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-12-2009
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

   Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-12-2009
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-12-2009
Về việc ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Công bố 6 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang kỳ họp thứ 19 - khóa VII 15-12-2009

   Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 14-12-2009
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-STTTT-VPUBND ngày 24/11/2009 14-12-2009
V/v hướng dẫn thực hiện gửi văn bản qua hệ thống thư điện tử tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 4503/QĐ-UBND ngày 8/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 8-12-2009
Về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ văn bản không còn phù hợp

   Công văn số 5998/UBND-CN ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-12-2009
Ban hành danh mục biểu mẫu báo cáo về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

   Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 9-11-2009
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

   Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28-10-2009
Về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 09/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 20-10-2009
Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Công văn số 4916/UBND-VX ngày 02/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 5-10-2009
Về việc vận động đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra

   Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-9-2009
Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-9-2009
Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 27-8-2009
Về việc ban hành quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2015

   Thông báo số 70/TB-UBND ngày 19/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 20-8-2009
Về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2009)

   Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 13/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-8-2009
Về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2009 - 2010

   Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 5-8-2009
Phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 5-8-2009
Bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp

   Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 5-8-2009
Công bố danh mục văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến nay hết hiệu lực thi hành

   Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 03/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-8-2009
Ban hành Quy định hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 – 2015

   Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 03/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-8-2009
Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009-2015

   Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-8-2009
Ban hành Quy chế quản lý đô thị Mỹ Tho

   Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-8-2009
Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-8-2009
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

   Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-8-2009
Phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ dự kiến triển khai trong năm 2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 31-7-2009
Về tăng cường quản lý và hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 31-7-2009
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

   Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 09/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-7-2009
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

   Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 26-6-2009
Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-6-2009
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

   Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-6-2009
Quy định mức trích và quản lý tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới để tạo Quỹ Phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 9-6-2009
Về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 27-5-2009
Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 26/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 27-5-2009
Về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong hè năm 2009 và chuẩn bị cho năm học 2009 – 2010

   Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-5-2009
Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-5-2009
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm và sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-5-2009
Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-5-2009
Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-5-2009
Quy định về chế độ chi đối với hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 12/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-5-2009
Về việc tập trung phòng chống dịch cúm A(H1N1) ở người

   Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-5-2009
Quyết định về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí của Trường Đại học Tiền Giang

   Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 27/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30-4-2009
Về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2009

   Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30-4-2009
Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Công văn 1777/UBND-CN ngày 20/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-4-2009
Hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng công trình vốn ngân sách xã, phường, thị trấn

   Thông báo 35/TB-UBND ngày 14/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-4-2009
Thông báo về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu, Lễ đặt tràng hoa và viếng mộ liệt sĩ nhân kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4; Ngày Quốc tế Lao động 1/5

   Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-4-2009
Quyết định về việc quản lý cư trú đối với nhân khẩu tạm trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-4-2009
Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 9-4-2009
Ban hành Quy định về trách nhiệm trong quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-4-2009
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh

   Quyết định số 1107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 1-4-2009
Thay đổi xã vùng sâu, khó khăn của tỉnh để hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng - thuộc địa bàn huyện Cai Lậy

   Thông báo 31/TB-UBND ngày 24/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 26-3-2009
Thông báo về việc nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

   Công văn số 1275/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-3-2009
Về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2009

   Quyết định số 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-3-2009
Về việc Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

   Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 12/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-3-2009
Về xếp loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý năm 2009

   Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 03/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 11-3-2009
Phê duyệt danh mục 44 xã vùng sâu, khó khăn của tỉnh để hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng

   Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 03/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 5-3-2009
Phê duyệt Phương án tổ chức khoán công tác duy tu bằng thủ công trên các tuyến đường bộ địa phương tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-3-2009
Về việc bổ sung các tổ chức, cơ quan, đơn vị không cắt điện và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được ưu tiên cấp điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Thông báo 18/TB-UBND ngày 23/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 27-2-2009
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh

   Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 17/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-2-2009
Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-2-2009
Điều chỉnh Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh

   Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-2-2009
Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg ngày 22/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ 3-2-2009
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

   Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-2-2009
Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2009

   Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-1-2009
Về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009

   Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-1-2009
Quy định về trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện Tân Phú Đông

   Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-1-2009
Ban hành Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tiền Giang, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tiền Giang và chi tiêu tiếp khách trong nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-1-2009
Ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 26-12-2008
Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2009

   Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-12-2008
Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 31/2008/CT-UBND ngày 24/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-12-2008
Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 24/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-12-2008
Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009

   Công bố 18 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang 22-12-2008
Kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII đã thông qua 23 Nghị quyết, trong đó có 18 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Căn cứ vào luật định, Thường trực HĐND tỉnh công bố 18/23 nghị quyết để cử tri được biết

   Quyết định 4135/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 19-12-2008
Phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

   Quyết định số 3874/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 19-12-2008
Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2009 của tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 3588/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-11-2008
Phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ dự kiến triển khai năm 2009

   Chỉ thị 28/CT-UBND ngày 20/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 21-11-2008
Về việc thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Tiền Giang năm 2009

   Chỉ thị 27/CT-UBND ngày 19/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 19-11-2008
Triển khai sản xuất lúa vụ đông xuân 2008-2009

   Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 17-11-2008
Quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 3461/QĐ-UBND ngày 5/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-11-2008
Ban hành Bảng phân loại đường phố trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm căn cứ lập bộ thuế đất năm 2009

   Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 5/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-11-2008
Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 3447/QĐ-UBND ngày 03/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 6-11-2008
Duyệt Đề án tổng thể điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

   Chỉ thị số 25/2008/CT-UBND ngày 03/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 3-11-2008
Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 30-10-2008
Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng công nghiệp khu vực Gò Công, tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 20-10-2008
Ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Tiền Giang đến năm 2015

   Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND ngày 08/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-10-2008
Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 7-10-2008
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Công văn số 5533/UBND-CN ngày 02/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 2-10-2008
Về việc triển khai một số công việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn trong kế hoạch ĐTXD 2008

   Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-9-2008
Ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-9-2008
Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 10/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-9-2008
Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 12-9-2008
Ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-9-2008
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND ngày 09/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10-9-2008
Về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng năm 2009 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Thông báo 86/TB-UBND ngày 8/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 9-9-2008
Về việc giải thể Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính

   Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 8-9-2008
Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 8-9-2008
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 8-9-2008
Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 2734/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh  8-9-2008
Quy định về quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-9-2008
Bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến nay không còn phù hợp

   Hướng dẫn 4854/UBND-CN ngày 01/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-9-2008
Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và VLXD

   Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-9-2008
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải toả, tái định cư

   Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 29-8-2008
Ban hành Quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 26-8-2008
Ban hành mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Thông báo 79/TB-UBND ngày 20/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 24-8-2008
Về việc tìm chủ một xà lan đã cũ trôi dạt trên vùng biển Việt Nam

   Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-8-2008
Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-8-2008
Quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản hàng hóa, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 13-8-2008
Ban hành Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc sức chở dưới 05 người hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Thông báo 1979/TB-CAT(PC26) ngày 29/7/2008 của Công an tỉnh 31-7-2008
V/v mặc áo phản quang khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông vào ban đêm

   Quyết định 28/2008/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25-7-2008
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung (về giá đất ở trên địa bàn huyện Chợ Gạo) của Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

   Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 16/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-7-2008
Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-7-2008
Ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16-7-2008
Ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, công chức dự bị trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Công bố 13 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang 15-7-2008
Kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII đã thông qua 17 Nghị quyết, trong đó có 13 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Căn cứ vào luật định, Thường trực HĐND tỉnh công bố 13/17 nghị quyết để cử tri được biết

   Quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 03/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 4-7-2008
Về việc xác định các tổ chức, cơ quan, đơn vị không cắt điện và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được ưu tiên cấp điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Hướng dẫn 75/HD-UBND ngày 12/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 27-6-2008
Về trình tự, thủ tục đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, dự án đầu tư sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 23/2008/QĐ-UBND ngày 12/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 23-6-2008
Ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 20/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 27-5-2008
Ban hành Quy định về quản lý và hỗ trợ triển khai đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 26-5-2008
Ban hành Quy định về việc xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin đi động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 1529/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 22-5-2008
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 18/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 20-5-2008
Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 20-5-2008
Quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 16/2008/QĐ-UBND ngày 6/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 20-5-2008
Sửa đổi, bổ sung Quy định đầu tư nuôi cá bè trên sông Tiền ban hành kèm theo Quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 7/02/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 5/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 20-5-2008
Tăng cường công tác phòng chống tệ cờ bạc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị 14/2008/CT-UBND ngày 13/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 14-5-2008
Về tăng cường phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 28/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28-4-2008
Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo cung cầu và chống đầu cơ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 15/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 18-4-2008
Ban hành Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật thể kiến trùc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 14/2008/QĐ-UBND ngày 8/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 11-4-2008
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28-3-2008
Ban hành Danh mục số hiệu đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 11/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 28-3-2009
Ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2008 - 2015

   Hướng dẫn 384/SGTVT-QLGT ngày 4/3/2008 của Sở Giao thông Vận tải 13-3-2008
Về trình tự, thủ tục phân cấp quản lý cấp phép quản lý bến thủy nội địa, bến khách nganh sông và thi công các công trình có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 460/QĐ-UBND ngày 18/2/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh  19-2-2008
Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 31/2006/CT-UBND ngày 12/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

   Quyết định 102/QĐ-TCCB ngày 31/01/2008 của Cục Thuế tỉnh 1-2-2008
Về việc Ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung và giải quyết các thủ tục hành chính của người nộp thuế theo cơ chế "một cửa"

   Văn bản 120/SGTVT-QLVT ngày 15/01/2008 của Sở Giao thông vận tải 28-1-2008
Công bố các tuyến xe buýt kêu gọi đầu tư bằng hình thức không trợ giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Số khách:

Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang - www.tiengiang.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Giấy phép do Cục báo chí cấp số: 477/GP-BC cấp ngày 29 tháng 10 năm 2004
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang
Ban biên tập website Tiền Giang.
Địa chỉ: Số 23 đường 30/4 - Phường 1 – Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 073.3977184, Email: bbtwebsite@tiengiang.gov.vn
® Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang" hoặc "www.tiengiang.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này